Category

ENTP Tvarkytojams

SPECIALISTŲ, DIRBANČIŲ SU PAVOJINGOMIS ATLIEKOMIS, MOKYMO KURSAI

Surinkti, vežti, apdoroti pavojingąsias atliekas gali tik atliekų tvarkymo įmonės, kuriose dirba asmenys, išklausę atliekų tvarkymo specialistų mokymo kursus pagal aplinkos ministro patvirtintas Atliekų tvarkymo specialistų mokymo programas ir gavę jų žinias patvirtinantį pažymėjimą, arba valstybės narės piliečiai, kiti fiziniai asmenys, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktų jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, turėdami valstybės…

Read article
Seminaras ENTP tvarkytojams (Šiauliuose)

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojų asociacija kartu su Gamintojų ir Importuotojų Asociacija siekdama užtikrinti transporto priemonių gamintojams ir importuotojams nustatytų pareigų vykdymą bei tinkamą eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (ENTP) tvarkymą Lietuvoje, organizuoja nemokamą seminarą, kurio metu bus aptariamos šios temos: Transporto priemonių vežimas iš JAV, JK ir kitų šalių; ENTP tvarkytojų finansavimas, galimybės, perspektyvos, bendradarbiavimas;…

Read article
Dėl pavojingų atliekų tvarkymo mokymo kursų

Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymo 112 str. nustatyta, kad surinkti, vežti, apdoroti pavojingąsias atliekas, gali tik atliekų tvarkymo įmonės, kuriose dirba už pavojingųjų atliekų surinkimą, vežimą, laikymą ir apdorojimą atsakingi įmonių darbuotojai, išklausę atliekų tvarkymo specialistų mokymo kursus pagal aplinkos ministro patvirtintas Atliekų tvarkymo specialistų mokymo programas ir gavę jų žinias atitinkamoje atliekų tvarkymo srityje patvirtinantį…

Read article
Seminaras ENTP tvarkytojams (Kaune)

  Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojų asociacija kartu su Gamintojų ir Importuotojų Asociacija siekdama užtikrinti transporto priemonių gamintojams ir importuotojams nustatytų pareigų vykdymą bei tinkamą eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (ENTP) tvarkymą Lietuvoje, organizuoja nemokamą seminarą, kurio metu bus aptariamos šios temos: ENTP tvarkytojų finansavimas, galimybės, perspektyvos, bendradarbiavimas; Projekto www.atliekos.lt pristatymas; Naujausi (2017 m.) aplinkosauginiai reikalavimai.

Read article
Seminaras ENTP tvarkytojams (Vilniuje)

              Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojų asociacija kartu su Gamintojų ir Importuotojų Asociacija siekdama užtikrinti transporto priemonių gamintojams ir importuotojams nustatytų pareigų vykdymą bei tinkamą eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (ENTP) tvarkymą Lietuvoje, organizuoja nemokamą seminarą, kurio metu bus aptariamos šios temos: ENTP tvarkytojų finansavimas, galimybės, perspektyvos, bendradarbiavimas; Projekto www.atliekos.lt…

Read article