Apie mus

You are here:

ENTPTA

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojų asociacija

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojų asociacija yra savanoriškas, pelno nesiekiantis įmonių susivienijimas, sprendžiantis savo narių bendrąsias problemas, teikiantis paslaugas, taip pat atstovaujantis savo narių bendriesiems interesams valstybės valdžios ir valdymo institucijose, užsienio valstybių ir kitose tarptautinėse organizacijose.

Nuo

2012

sėkmingai vykdome savo veiklą.

apie mus autotvarkymas
bg-grey

Asociacija vykdydama savo veiklą vadovaujasi Europos Parlamento ir Tarybos Direktyva 2000/53/EB dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių nuostatomis, kuriomis siekiama sumažinti eksploatuoti netinkamų transporto priemonių poveikį aplinkai, tuo pačiu prisidedant prie aplinkos kokybės apsaugos, išsaugojimo bei gerinimo ir energijos taupymo, taip pat siekiama, kad būtų garantuota sklandi vidaus rinkos veikla ir kad būtų išvengta konkurencijos iškraipymų.

Asociacija organizuoja eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (toliau – ENTP) surinkimą, t.y.:
 • Renka informaciją apie ENTP ir ją perduoda Asociacijos nariui;
 • Skatina ENTP savininkus registruoti ENTP Asociacijos internetiniame puslapyje, taip sudarant galimybę nariui operatyviai gauti informaciją apie siūlomas ENTP;
 • Skatina gyventojus Asociacijos internetiniame puslapyje pranešti apie ENTP laikomas bendro naudojimo vietose;
 • Bendradarbiaujant su Lietuvos Savivaldybėmis, Regionų aplinkos apsaugos departamentais bei Policijos departamentu organizuoja viešąsias akcijas dėl ENTP;
 • Sudaro nariams galimybę Asociacijos internetiniame puslapyje viešai teikti informaciją apie apdorojamas transporto priemones, parduodamas pakartotiniam naudojimui tinkamas dalis;
 • Sudaro galimybes nariui priduoti ENTP apdorojimo metu susidarančias atliekas nariui palankiomis sąlygomis;
 • Bendradarbiauja su transporto priemonių gamintojais ir importuotojais, siekiant užtikrinti teisės aktų reikalavimų vykdymą;
 • Bendradarbiaujant su teisėsaugos institucijomis ir regionų aplinkos apsaugos departamentais, siekia, kad ENTP apdorojimą vykdytų tik tvarkytojai, atitinkantys vykdomos veiklos teisės aktų reikalavimus;
 • Imasi priemonių užtikrinti, kad ENTP tvarkymo veiklą reglamentuojantys teisės aktai nedidintų administracinės naštos šios ekonominės veiklos vykdytojams;
 • Konsultuoja narius visais aplinkosauginiais, su ENTP tvarkymo veikla susijusiais klausimais; informuoja apie aktualius teisės aktų pasikeitimus; organizuoja mokymus, seminarus bei konferencijas; atstovauja ir gina narių interesus valstybės institucijose;
 • Vykdo visuomenės informavimą ir švietimą aplinkosauginiais klausimais ENTP tvarkymo srityje, formuoja ir propaguoja palankią visuomeninę nuomonę apie Asociaciją ir jos narius.

ENTP tinklas

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojų tinklas

Įmonių, teikiančių eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (toliau – ENTP) surinkimo, apdorojimo ir kitas paslaugas transporto priemonių gamintojams ir importuotojams, tinklas, kuris apima ne mažiau kaip po vieną ENTP priėmimo vietą kiekvienoje LR apskrityje ir teikia importuotojams ilgalaikes paslaugas.

ENTP tinklo teikiamos paslaugos:

 • Teisės naudotis tinklu suteikimas;
 • ENTP priėmimas Tinklo priėmimo vietose;
 • ENTP surinkimo, saugojimo ir nugabenimo į apdorojimo įmonę, atitinkančią nustatytus reikalavimus, paslaugos;
 • Pakartotiniam naudojimui tinkamų dalių surinkimas ir realizavimas;
 • Pakartotiniam naudojimui netinkamų dalių perdirbimo organizavimas ir/arba atidavimas perdirbimo įmonėms;
 • ENTP apdorojimas apdorojimo įmonėje;
 • ENTP sunaikinimo pažymėjimų išdavimas;
 • Kitos paslaugos, dėl kurių teikimo paslaugų teikėjas ir užsakovas susitaria sutarties prieduose ir/ar užsakymuose.

ENTP tinklas iš gyventojų ir įmonių:

 • Nemokamai, o esant teigiamai rinkos vertei sumokant, priima eksploatuoti netinkamas transporto priemones;
 • Nemokamai išveža transporto priemones, pristato jas į apdorojimo įmones;
 • Išrašo eksploatuoti netinkamų transporto priemonių sunaikinimo pažymėjimus;
 • Transporto priemones išregistruoja iš VĮ “Regitra” registro duomenų bazės.

ENTP tinklą sudaro šios įmonės:

Visi norime gyventi švarioje ir saugioje aplinkoje. Tačiau kartais net patys to neįtardami galime tapti aplinkos teršėjais, pavyzdžiui, jeigu remontuojame automobilį autoservise, kuris slepia veiklos apimtis arba nėra deklaravęs savo veiklos aplinkosaugai. Todėl VšĮ „Aplinkos apsaugos institutas“ iniciatyva ir atsirado svetainė autotvarkymas.lt

Čia vienoje vietoje patogiai ir lengvai galima rasti informaciją apie tai, ką daryti turint nebevažiuojantį automobilį ar jo atliekų bei kaip tinkamai tvarkomos šios atliekos gali prisidėti prie aplinkos taršos mažinimo.

Jūsų patogumui, svetainėje autotvarkymas.lt galite:

 • Užpildyti formą dėl eksploatuoti netinkamos transporto priemonės paėmimo
 • Pranešti dėl bendro naudojimo erdvėje be priežiūros paliktos nebevažiuojančios transporto priemonės
 • Anonimiškai pranešti apie nelegalų transporto priemonių ardytoją ar autoservisą
 • Pasitikrinti, kurie autoservisai veikia teisėtai
 • Kreiptis dėl automobilių atliekų tvarkymo
 • Sužinoti, kokie aplinkosauginiai reikalavimai taikomi jūsų veiklai

Veikiame tam, kad padėtume automobilių savininkams ir autoservisų atstovams būti tvariems bei prisidėtume prie švarios aplinkos išsaugojimo!

Ši svetainė yra Aplinkos apsaugos instituto vykdomo Visuomenės informavimo ir poveikio klimato kaitai projekto dalis. Projektas finansuojamas Klimato kaitos programos, kurią administruoja Aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūra, lėšomis. Išsamiau apie projektą skaitykite čia.