Naujienos

Įsigaliojo nauji reikalavimai atliekų tvarkytojams

auto dalysNuo š. m. balandžio 1 d. įsigaliojo Atliekų tvarkymo taisyklių pakeitimai.

Taisyklėse atsirado nauji reikalavimai pavojingų atliekų tvarkytojams. Nuo šiol pavojingų atliekų laikymo vieta turės būti padengta skysčiams atsparia danga ir įrengta taip, kad teršalai su paviršinėmis nuotekomis nepatektų į aplinką. Pavojingos atliekos negalės būti laikomos požeminėse talpyklose, jei nebus įrengta apsauga, kad atliekos nepatektų į gruntą, ir nebus nuotėkio fiksavimo sistemos. Pavojingų atliekų laikymo vieta nuo šiol turi būti aptverta ir apsaugota, kad į teritoriją nepatektų pašaliniai asmenys, taip pat turi būti įrengta su stogine (išskyrus vietas, kur laikomos eksploatuoti netinkamos transporto priemonės), kad atliekos būtų apsaugotos nuo kritulių ir tiesioginių saulės spindulių, vėjo ir kitokio neigiamo aplinkos poveikio. Patalpos, kur laikomos pavojingos atliekos, turi būti vėdinamos.

Atliekas naudojančios ar šalinančios įmonės, įskaitant įmones, kurios paruošia atliekas naudoti ar šalinti, privalo turėti atliekų naudojimo ar šalinimo techninį reglamentą. Atliekų tvarkymo taisyklėse patvirtinta nauja reglamento forma, kuri turi būti užpildyta pagal taisyklių 5 priedą.Aplinkos ministerija primena, kad leidimo turėtojas privalo ne vėliau kaip per 10 darbo dienų nuo duomenų pasikeitimo reglamente raštu informuoti Aplinkos apsaugos agentūrą (AAA) apie pasikeitusius duomenis ir pateikti atnaujintą reglamentą. AAA per 10 darbo dienų reglamentą suderins arba nurodys pašalinti jo trūkumus.

Taisyklių pakeitimai taip pat numato, kad atliekų tvarkymo veiklai „paruošimas naudoti pakartotinai“, kai atliekomis tapę produktai ar jų sudedamosios dalys tikrinami, valomi ar taisomi, siekiant, kad būtų tinkami naudoti pakartotinai be jokio kito pradinio apdirbimo, suteikiamas kodas R101.

Šaltinis: Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, http://www.am.lt/VI/index.php#a/18295