Naujienos

Dėl pavojingų atliekų tvarkymo mokymo kursų

Lietuvos Re3d blue button exclamation markspublikos atliekų tvarkymo įstatymo 112 str. nustatyta, kad surinkti, vežti, apdoroti pavojingąsias atliekas, gali tik atliekų tvarkymo įmonės, kuriose dirba už pavojingųjų atliekų surinkimą, vežimą, laikymą ir apdorojimą atsakingi įmonių darbuotojai, išklausę atliekų tvarkymo specialistų mokymo kursus pagal aplinkos ministro patvirtintas Atliekų tvarkymo specialistų mokymo programas ir gavę jų žinias atitinkamoje atliekų tvarkymo srityje patvirtinantį pažymėjimą. Specialistai, turintys pažymėjimą, privalo ne rečiau kaip kas treji metai tobulinti kompetenciją specialistų mokymo kursuose aplinkos ministro nustatyta tvarka.

Informuojame, kad šiuos mokymus turi teisę vesti dvi įstaigos:

  • VGTU Aplinkos apsaugos institutas, tel. 8 675 23121 (mokymai planuojami gegužės 24-26 d., būtina registruotis iš anksto)

http://ap.vgtu.lt/fakultetai/padaliniai/aplinkos-apsaugos-institutas/apie-instituta/51809#83495

  • Aplinkos vadybos ir audito institutas, tel. 8 601 28282 (renkama grupė, būtina registruotis iš anksto)

http://www.avai.lt/mokymai/pavojingu-atlieku-tvarkymo-mokymo-kursai/

Taip pat primename, kad Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojų asociacija (ENTPTA) dalyvauja Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos (GIA) sukurtoje efektyvioje eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo sistemoje, kurioje užtikrina M1 ir N1 klasės ENTP ardymo metu susidarančių atliekų surinkimą ir perdirbimą.

Pageidaujantys gauti daugiau informacijos apie Gamintojų ir Importuotojų Asociaciją, jos vykdomą veiklą dėl transporto priemonių ar kitų gaminių tiekimą į Lietuvos Respublikos vidaus rinką, bendradarbiavimo galimybes, prašome kreiptis el. paštu info@gia.lt arba telefonu (8 5) 273 00 84, www.gia.lt

Norėdami daugiau sužinoti apie efektyvios ENTP tvarkymo sistemos kūrimą, prašome kreiptis į Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojų asociaciją tel. 8 663 663 41 arba el. paštu info@autotvarkymas.ltwww.autotvarkymas.lt