Category

ENTP Tvarkytojams

Pasikeitimai eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklėse

2013 m. sausio 1 d. įsigaliojo patikslintos Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių nuostatos. Pirmiausia teisės aktas papildytas nuostata, kad eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimu ir apdorojimu leidžiama užsiimti tik negyvenamosios paskirties pastatuose: paslaugų paskirties (tik autoservisuose), garažų paskirties, gamybos ir pramonės paskirties pastatuose (tik gamyklose, dirbtuvėse, produkcijos pramonės perdirbimo įmonėse).

Read article