Dažniausiai užduodami klasimai

You are here:

Transporto priemonės ardymas – atskirų transporto priemonės dalių, mazgų, mechanizmų, agregatų, sistemų išmontavimas, transporto priemonės sukarpymas, smulkinimas ar kitoks apdorojimas siekiant juos pakartotinai naudoti, perdirbti ar šalinti.

Autoservisų atliekos – tai transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto atliekos: išeikvoti akumuliatoriai, alyvos (tepalai), amortizatorių, filtrų, plastiko, metalo, stiklo ir kt. atliekos), nebetinkamos naudoti padangos.

Automobiliams skirtos baterijos – tai švino rūgštinės, nikelio kadmio ir kitos baterijos ir akumuliatoriai, naudojami automobilio apšvietimui, starterio ar variklio paleidimui.

Elektromobilių baterijos ir akumuliatoriai – tai baterijos ir akumuliatoriai naudojami visų rūšių elektrinėse transporto priemonėse.

Atsižvelgiant į atliekų tvarkymo prioritetus, aplinkai ir visuomenės sveikatai saugiu būdu, naudojant modernią ir universalią atliekų tvarkymo įrangą, yra perdirbamos:

 

–                          automobilių hidraulinių (tepalinių) amortizatorių atliekos,

  • vidaus degimo variklių degalų, tepalų ir įsiurbimo oro filtrų atliekos,
  • automobilių techninės priežiūros ir remonto metu susidariusios atliekos (bamperiai, posparniai, sėdynės ir kt.),
  • kitos atliekos

Dažniausiai po transporto priemonių priežiūros ir remonto susidarančios atliekos yra šios: plastikai, gumos, stiklai, užterštos šluostės, padangos, panaudota alyva ir jos talpos, filtrai, amortizatoriai, akumuliatoriai ar stabdžių kaladėlės.

Automobilių detalės, baigusios savo gyvavimo ciklą ir tapusios atliekomis, yra degios ir toksiškos. Seni amortizatoriai, automobilių kuro ir tepalo filtrai ar akumuliatoriai, netinkamai tvarkomi ir patekę į aplinką tampa itin dideliu taršos šaltiniu. Iš alyvos atliekų išsiskiria sunkieji metalai ir kitokie kenksmingi cheminiai junginiai. Ne vietoje išmestos padangos yra 120-140 metų ir visą tą laiką teršia aplinką.

Automobilių variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva yra vienas iš pavojingiausių taršos šaltinių. Dėl alyvos atliekų deginimo į aplinką patenka kenksmingos medžiagos, kurios kelia pavojų žmogaus ir gyvūnų  sveikatai. Buitiniuose katiluose deginamas tepalas į aplinką išsiskiria anglies dioksidą (CO2), kuris skatina klimato atšilimą, bei sunkiuosius metalus – kadmį, chromą, šviną, nikelį, arseną, varį, cinką, azotą. Be to, vienas litras alyvos gali užteršti milijoną litrų vandens ir tapti ne tik vandens, bet ir žemės taršos objektu.

Autoservisams draudžiama susidariusias atliekas atiduoti transporto priemonės savininkui. Todėl automobilio remonto metu susidariusios atliekos, turėtų likti automobilių remonto paslaugas teikiančioje įmonėje, o vėliau turi būti perduotos licencijas turintiems atliekų tvarkytojams.

Pagal ES direktyvą, beveik visos ENTP atliekos turi būti panaudotos pakartotinai ar perdirbtos ir tik 5 proc. šių atliekų gali būti pašalinama.

Alyvos atliekos – mineralinė, pusiau sintetinė ar sintetinė tepimo arba pramoninė alyva, nebetinkama naudoti pagal pirminę paskirtį, pavyzdžiui, naudota vidaus degimo variklių ir pavarų dėžių alyva, tepimo alyva, turbinų, hidraulinė alyva.

 

Dažniausiai autoservisų veikloje susidarančios alyvos atliekos žymimos atliekų kodu – 13 02 08*, pavadinimas – kita variklio, pavarų dėžės ir tepamoji alyva.

Panaudotas stabdžių skystis yra tolesniam naudojimui pagal pirminę paskirtį netinkamos medžiagos, priskirtinos pavojingoms atliekoms.

Autoservisų veikloje susidarančio stabdžių skysčio atliekos žymimos atliekų kodu – 16 01 13*, pavadinimas – stabdžių skystis.

Panaudotas aušinamasis skystis yra tolesniam naudojimui pagal pirminę paskirtį netinkamos medžiagos, priskirtinos pavojingoms atliekoms.

Autoservisų veikloje susidarančio aušinamojo skysčio atliekos žymimos atliekų kodu – 16 01 14*, pavadinimas – aušinamieji skysčiai, kuriuose yra pavojingųjų medžiagų.

Panaudoti amortizatoriai yra tolesniam naudojimui pagal pirminę paskirtį netinkamos automobilių dalys, priskirtinos pavojingoms atliekoms.

Autoservisų veikloje susidarančių amortizatorių atliekos žymimos atliekų kodu – 16 01 21 03*, pavadinimas – autotransporto priemonių amortizatoriai.

Panaudoti vidaus degimo variklių įsiurbiamo oro, kuro ir tepalo filtrai yra tolesniam naudojimui pagal pirminę paskirtį netinkamos automobilių dalys. Didžioji dalis jų priskirtinos pavojingoms atliekoms.

Autoservisų veikloje susidarančios oro, kuro ir tepalo filtrų atliekos žymimos šiais kodais:

16 01 07 tepalų filtrai

16 01 21 01 degalų filtrai

16 01 21 02 vidaus degimo variklių įsiurbiamo oro filtrai

16 01 22 01 vidaus degimo variklių įsiurbiamo oro filtrai

Panaudotos padangos yra tolesniam naudojimui pagal pirminę paskirtį netinkamos automobilių dalys, priskirtinos nepavojingoms atliekoms.

Autoservisų veikloje susidarančios padangų atliekos žymimos atliekų kodu – 16 01 03, pavadinimas – naudoti nebetinkamos padangos.

Visoje Lietuvoje surenkame ir išvežame visų rūšių baterijų ir akumuliatorių atliekas:

  • Nešiojamosios baterijos ir akumuliatoriai;
  • Elektromobilių baterijos ir akumuliatoriai;
  • Pramoninės baterijos ir akumuliatoriai;
  • Automobiliams skirtos baterijos ir akumuliatoriai.

Baterijose, ličio jonų baterijose, akumuliatoriuose yra sunkiųjų metalų (ličio, cinko, kadmio ar švino) ir kitų aplinką teršiančių medžiagų. Aplinkoje yrančios baterijos ir akumuliatoriai išskiria toksiškas ir pavojingas chemines medžiagas, todėl kelia pavojų aplinkai: užteršia dirvožemį ir vandens sistemas, kenkia žmonių ir gyvūnų sveikatai.

Panaudotos elektromobilių baterijos ir akumuliatoriai yra pagal pirminę paskirtį tolesniam naudojimui netinkami gaminiai, dažniausiai priskirtini nepavojingoms atliekoms. 

Elektromobilių baterijos ir akumuliatoriai – tai baterijos ir akumuliatoriai naudojami visų rūšių elektrinėse transporto priemonėse.

Elektromobilių baterijų ir akumuliatorių atliekos žymimos šiais kodais:

16 06 Baterijos ir akumuliatoriai

16 06 05 02 kitos automobiliams skirtos baterijos ir akumuliatoriai