Naujienos

Dėl ENTP sudėtinių dalių pateikimo rinkai ir tiekimo rinkai tvarkos aprašo

3d blue button exclamation markInformuojame, kad atsižvelgiant į ENTP tvarkytojų ir Asociacijos pastabas, buvo patvirtintas Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių sudėtinių dalių pateikimo rinkai ir tiekimo rinkai tvarkos aprašas, įsigaliojęs 2016 m. gruodžio 1d.

Šis aprašas  nustato ENTP dalių, skirtų pakartotiniam naudojimui, pateikimo ir tiekimo Lietuvos rinkai reikalavimus.

 Parduodamos naudotos dalys turi būti tinkamai paženklintos. Ant naudotų dalių turi būti pateikiami bent šie ženklinimo rekvizitai:

1)    prekės pavadinimas;

2)    gamintojo ir importuotojo (jei naudotos dalys pateikiamos iš trečiosios šalies į rinką) pavadinimas (vardas, pavardė), buveinės adresas, telefonas, elektroninio parašo adresas (jeigu yra), taip pat gamintojo suteiktas naudotos dalies tipo, partijos ar serijos numeris arba kiti duomenys, kurie suteiktų galimybę identifikuoti naudotas dalis (kai šiame papunktyje nurodytos informacijos neįmanoma nurodyti ant prekės ir (ar) jos pirminės pakuotės, ji turi būti nurodyta ant grupinės pakuotės arba prekę lydinčiuose dokumentuose); (Asociacijos pastaba: šis reikalavimas taikomas tik tais atvejais, kai naudotos dalys yra atvežamos iš užsienio)

3)    pardavimo kaina.

Norime pabrėžti, kad šio tvarko aprašo nustatytas rinkos priežiūros institucijos funkcijas atlieka Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba.

Nuoroda į aprašą: https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/a83a6520b63511e6aae49c0b9525cbbb

Taip pat primename, kad Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojų asociacija (ENTPTA) dalyvauja Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos (GIA) sukurtoje efektyvioje eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo sistemoje, kurioje užtikrina M1 ir N1 klasės ENTP ardymo metu susidarančių atliekų surinkimą ir perdirbimą.

Pageidaujantys gauti daugiau informacijos apie Gamintojų ir Importuotojų Asociaciją, jos vykdomą veiklą dėl transporto priemonių ar kitų gaminių tiekimą į Lietuvos Respublikos vidaus rinką, bendradarbiavimo galimybes, prašome kreiptis el. paštu info@gia.lt arba telefonu (8 5) 273 00 84, www.gia.lt

Norėdami daugiau sužinoti apie efektyvios ENTP tvarkymo sistemos kūrimą, prašome kreiptis į Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojų asociaciją tel. 8 663 663 41 arba el. paštu info@autotvarkymas.ltwww.autotvarkymas.lt