Aplinkos apsauga

You are here:

Transporto sektorius yra vienas iš sektorių, kurie generuoja didelius CO2 kiekius, kurie sukelia kritinius padarinius aplinkai ir skatina klimato kaitos procesus. Todėl transporto priemonių atliekų tvarkymas taip pat turi didelę reikšmę aplinkos apsaugai, ypač kalbant apie šiltnamio efektą sukeliančių dujų (ŠESD) emisijų mažinimą.

Automobiliai, baigę savo gyvavimo ciklą, gali tapti didžiuliais teršalų šaltiniais, jeigu jie nėra tinkamai tvarkomi. Atlieka tampa ne tik pats nebevažiuojantis automobilis (eksploatuoti netinkama transporto priemonė, ENTP), bet ir visos eksploatuoti nebetinkamos jo dalys, panaudoti skysčiai.

Viename automobilyje yra apie 0,7 kg šaltnešio, kuris yra ŠESD. Skaičiuojama, kad pastaraisiais metais susidariusiose ENTP iš viso buvo 107 tūkst. kg ŠESD. Jeigu ENTP ardoma nelegaliai, ŠESD patenka į aplinką.

Netinkamai tvarkomi ir patekę į aplinką atitarnavę akumuliatoriai, dėl jų sudėtyje esančių sunkiųjų metalų ir korozinių medžiagų tampa itin toksiškomis atliekomis. Seni amortizatoriai, kuro ir tepalo filtrai taip pat laikomi dideliu taršos šaltiniu. Iš alyvos atliekų išsiskiria sunkieji metalai ir kitokios kenksmingos medžiagos, o vos vienas litras senos ir netinkamai pašalintos automobilių alyvos gali užteršti milijoną litrų vandens bei didžiulius žemės plotus. Krūvos gamtoje išmestų senų padangų ne tik darko vaizdą, bet ir kenkia augalams bei gyvūnams. Iš aplinkoje likimo valiai paliktų nebevažiuojančių automobilių taip pat dažnai išbėga įvairūs pavojingi skysčiai, yrančios dalys išskiria kenksmingas medžiagas.

Todėl visos pavojingos atliekos turi patekti pas teisėtus atliekų tvarkytojus. Automobilių priežiūros specialistams tai kainuoja, todėl kai kurie susigundo sistemą apeiti, tad patariame rinktis tuos specialistus, kurie neslepia savo veiklos apimčių ir yra savo veiklą deklaravę aplinkosaugai.

Tuo tarpu pagal aukščiausius standartus veikiantys atliekų tvarkytojai gali pakartotinai panaudoti automobilių kėbulo dalis, variklius ir jų dalis, žibintus, veidrodžius, ratlankius, pavarų dėžes, radiatorius, salono ir kitas dalis. Aliuminio ratlankiai, ašys, rankenos ir kitos metalinės dalys gali būti išlydomos, metalas naudojamas pakartotinai. Perdirbti alyvą galima neribotą kiekį kartų.

Perdirbimas taip pat turi reikšmingą poveikį ŠESD emisijų mažinimui. Gaminant naujas detales iš perdirbtų medžiagų, sunaudojama žymiai mažiau energijos, palyginti su naujų medžiagų gamyba iš žaliavų. Taip yra todėl, kad žaliavų išgavimas, jų transportavimas ir apdorojimas generuoja didelius kiekius ŠESD. Perdirbant medžiagas, šie procesai yra mažiau intensyvūs, todėl mažėja ir bendras anglies dioksido bei kitų ŠESD išmetimas į atmosferą.

Tad svarbiausia rinktis tokius automobilių priežiūros ir remonto specialistus, kurie nenusispjauna į aplinkosaugą ir visas atliekas perduoda teisėtiems atliekų tvarkytojams. Kuo daugiau atliekų bus surinkta, tuo mažiau bus teršiama aplinka, mažinamos ŠESD emisijos, o atliekas perdirbant dar ir taupomi vertingi ištekliai.

Taigi, tinkamas automobilių atliekų tvarkymas yra neatsiejama aplinkos apsaugos dalis, o tai reikalauja tiek verslo atsakomybės, tiek vartotojų sąmoningumo ir pasirinkimų, siekiant užtikrinti tvarią ateitį mūsų planetai.