Naujienos

Pasikeitimai eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklėse

2013 m. sausio 1 d. įsigaliojo patikslintos Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių nuostatos. Pirmiausia teisės aktas papildytas nuostata, kad eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimu ir apdorojimu leidžiama užsiimti tik negyvenamosios paskirties pastatuose: paslaugų paskirties (tik autoservisuose), garažų paskirties, gamybos ir pramonės paskirties pastatuose (tik gamyklose, dirbtuvėse, produkcijos pramonės perdirbimo įmonėse).

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklės iki šiol buvo taikomos ne visų klasių transporto priemonėms. Tačiau nuo 2013 m. sausio 1 dienos jos yra taikomos visų kategorijų (L, M (M1, M2, M3), N (N1, N2, N3), G, O) transporto priemonėms. Pažymėtina, kad iki 2012 m. gruodžio 31d. taisyklės buvo taikomos ne visoms M kategorijos transporto priemonių klasėms, o tik M1 klasėms, t.y. lengviesiems automobiliams iki 9 sėdimų vietų. Nuo šiol taisyklės taikomos ir M2 klasės transporto priemonėms – autobusams, kurių bendroji masė ne didesnė kaip 5 t ir M3 klasės – autobusams, kurių bendroji masė didesnė kaip 5 t. Taip pat taisyklės buvo taikomos tik N1 klasės transporto priemonėms – lengviesiems krovininiams automobiliams, kurių bendroji masė ne didesnė kaip 3,5 t, o dabar taikomos ir N2 klasės – krovininiams automobiliams, kurių bendroji masė didesnė kaip 3,5 t, tačiau ne didesnė kaip 12 t, bei N3 klasės – sunkiesiems krovininiams automobiliams, kurių bendroji masė didesnė kaip 12 t.