Naujienos

Išaiškintas nelegalus eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardytojas

2013-05-27 Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojų asociacija perdavė Aplinkos apsaugos agentūrai informaciją apie tai, kad Gelgaudiškyje, Šakių rajone nelegaliai ardomos transporto priemonės. 2013-06-04 rajono agentūra atliko patikrinimą pagal pateiktą informaciją ir nustatė, kad nurodytu adresu piliečio V. J. asmeninės nuosavybės teise priklausančioje namų valdoje Gelgaudiškyje, Šakių rajone, pilietis V. J. vykdo Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (ENTP) ardymą, neturėdamas nustatyta tvarka išduoto Taršos Integruotos Prevencijos ir Kontrolės (TIPK) leidimo šiai veiklai vykdyti.

Patikrinimo metu nustatyta, kad namų valdoje atviroje vietoje (kieme) ardomi ir (ar) pradėti ardyti 5 įvairių markių automobiliai, namų valdoje už ūkinio pastato-garažo laikomi išardytų automobilių įvairūs mazgai ir detalės: padangos su ratlankiais, automobilių bamperiai ir kitos plastikinės detalės, elektros laidynai, automobilių kėbulų detalės. Už nelegaliai vykdomą veiklą –  ENTP ardymą, pažeidžiant Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių taisyklių 9, 23 punktų reikalavimus, veiklos vykdytojui – piliečiui V. J. skirta administracinė nuobauda – 1000 Lt. bauda, 2013-06-10 surašytas Privalomasis nurodymas nutraukti nelegaliai vykdomą transporto priemonių ardymą, išardytas transporto priemones ir ardymo metu susidariusias atliekas iki 2013-07-10 perduoti atliekų tvarkytojams, Šakių rajono agentūrai pateikti dokumentus, patvirtinančius atliekų pridavimą atliekų tvarkytojams.

Prašome gyventojų nelikti abejingais ir raginame pranešti apie tokia nelegalia veikla užsiimančius piliečius. Pranešimai apie nelegaliai vykdomas veiklas – nėra skundimas, tai pilietinė pareiga, siekiant apsaugoti mus supančią aplinką nuo jos teršimo automobilių atliekomis. Apie neteisėta veikla užsiimančius piliečius galite pranešti užpildę anoniminę formą. Gauta informacija bus perduodama kompetentingoms institucijoms patikrinimams atlikti. Informacijai pasitvirtinus, tokie asmenys bus įpareigojami nutraukti šią veiklą ir/arba tokią veiklą įteisinti, kad automobilių ardymas būtų vykdoma pagal teisės aktų nustatytus reikalavimus.