Naujienos

Dėl atliekų tvarkytojų sąrašo ir atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo

Primename, kad eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojai, norintys būti įrašyti į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą, ir turėti galimybę išrašinėti dokumentus, patvirtinančius eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinktą, perdirbtą ir (ar) kitaip panaudotą kiekį gamintojams ir (ar) importuotojams arba gamintojų ir (ar) importuotojų licencijuotoms organizacijoms, turi vadovautis šiais teisės aktais: