Naujienos

GPAIS startas atidedamas, pereinamasis laikotarpis gali pailgėti

mazasDėl įvykusios techninės klaidos Seimui gali tekti iš naujo balsuoti dėl įstatymo, numatančio atliekų apskaitos informacinės sistemos (GPAIS) įvedimą. Todėl prievolė realiu laiku teikti duomenis per GPAIS atsiras ne nuo sausio 1 d. , o kiek vėliau, kai bus priimti ir įsigalios visi su sistemos įvedimu susiję teisės aktai.

„Reikalavimas teikti informaciją per GPAIS atsiras nuo ją reglamentuojančių įstatymų įsigaliojimo dienos. Derinamės su Aplinkos ministerija, netrukus turi išeiti tai numatantis aplinkos ministro įsakymas“, – nurodo Kęstutis Mažeika, Seimo Aplinkos apsaugos komiteto pirmininkas.

Anksčiau planuota, kad per GPAIS atliekų rinkos dalyviai duomenis turės pradėti teikti nuo 2018 m. sausio 1 d., tačiau dėl komplikacijų, priimant tam reikalingus įstatymus, sistemos startas nusikelia.

Anot p. Mažeikos, tikėtina, kad įstatymas ir lydintieji dokumentai gali būti priimti 2018 m. sausio 12 d. vyksiančiame Seimo posėdyje, dar šiek tiek užtruks, kol juos pasirašys šalies prezidentė.

Pagrindinį GPAIS reglamentuojantį Pakuočių ir pakuočių atliekų įstatymą Seimas jau yra priėmęs gruodžio 19 dieną. Tačiau, pasak p. Mažeikos, dėl techninės klaidos – Seimo darbuotojai į darbotvarkę įkėlus ne tą dokumentą – dėl jo priėmimo parlamentarams greičiausiai reikės balsuoti dar kartą.

„Kreipėmės į Seimo etikos ir procedūrų komisiją, teiraudamiesi, iki kurios procedūrų vietos turime grįžti. Panašu, kad teks grįžti ir prie pagrindinio įstatymo priėmimo, o taip pat balsuoti dėl lydinčiųjų teisės aktų, kurie dar nebuvo priimti“, – aiškina jis.

Anot p. Mažeikos, tikėtina, kad pereinamasis perėjimo prie GPAIS laikotarpis, kai rinkos dalyviai turės teikti duomenis per sistemą, tačiau dar nebus baudžiami už klaidas ir netikslumus, bus ilgesnis nei planuota anksčiau – truks mažiausiai pusę metų nuo sistemos taikymo pradžios.

Teikti duomenis per GPAIS bus privaloma visam atliekų sektoriui – supakuotų gaminių gamintojams ir importuotojams, jų organizacijoms, atliekų tvarkytojams, transportuotojams, teršėjams ir kt. Skaičiuojama, kad jis palies apie 25.000 Lietuvos įmonių.

VŽ rašė, kad verslo organizacijos jau nuo rudens skambino pavojaus varpais, ragindamos atidėti nuo sausio suplanuotą GPAIS startą. Jos teigia, kad sistema iki šiol neparuošta galutiniam naudojimui, todėl verslas nespėjs iki 2018 m. pradžios pasirengti darbui su ja. Dalis verslo ir valdžios atstovų siūlė sistemos startą nukelti bent jau metams.

GPAIS įvedimą numatančius teisės aktus rengusi Aplinkos ministerija tvirtina, kad GPAIS verslui gerokai palengvins atliekų apskaitą, pvz., metinei ataskaitai sugeneruoti pagal atliekų tvarkymo apskaitos žurnalų duomenis pakaks vieno mygtuko paspaudimo. Dauguma apskaitos procesų bus automatizuoti, t.y. GPAIS pati atliks nemažai veiksmų, kuriuos dabar atlieka įmonės.

AM tikisi, kad GPAIS leis gauti naujausius ir patikimus duomenis apie į rinką patenkančius gaminių ir pakuočių kiekius, o taip pat tvarkomų atliekų srautus. Tai turėtų padėti atsekti atliekų kelią nuo jų pateikimo į rinką iki sutvarkymo. Šiuo metu ministerijai pavaldžios įstaigos, vertindamos atliekų srautus, remiasi metų arba net kelerių metų senumo duomenimis.

Ministerijos teigimu, sistema taip pat užtikrins efektyvesnę atliekų tvarkymo sistemos dalyvių kontrolę, kadangi bus greičiau gaunami ir bus žymiai tikslesni atliekų tvarkymo, gaminių ir pakuočių tiekimo rinkai apskaitos duomenys.

Šaltinis: https://www.vz.lt/verslo-aplinka/2017/12/21/gpais-startas-atidedamas-pereinamasis-laikotarpis-gali-pailgeti#ixzz51txw3I00