Naujienos

Automobilių importuotojams derėtų nepamiršti savo pareigų

auto importasVilniaus miesto apylinkės teismas š. m. lapkričio 13 d. priėmė nutarimą, kuriuo UAB „Auto 911“ vadovą nubaudė už įmonės nedalyvavimą eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo sistemoje.


Aplinkosaugininkai nustatė, kad UAB „Auto 911“ 2016 m. savo reikmėms iš kitų ES valstybių narių importavo daugiau kaip 5 transporto priemones, tačiau 2016 m. nepateikė gaminių tiekimo rinkai apskaitos ir atliekų tvarkymo ataskaitų, taip pat nedalyvavo eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo sistemoje. Įmonės vadovas L. K. teisme savo kaltę visiškai pripažino ir minėjo, kad automobilių verslu užsiima jau 12 metų, bet apie jokias aplinkosaugines pareigas teigė negirdėjęs.

Šis atvejis – tik vienas iš daugelio, kai iš užsienio įvežamos ir Lietuvos Respublikos rinkai tiekiamos transporto priemonės. Deja, verslininkai dažnai pamiršta pasidomėti aplinkosauginiais reikalavimais, o kai pastaruosius jiems paaiškina tikrinantys inspektoriai, vėliau pažeidėjams tenka tik apgailestauti ir mokėti nemenkas baudas.

Primename, kad pagal Atliekų tvarkymo įstatymą importuotoju laikomas asmuo, kuris iš kitos šalies įveža ir verslo tikslais Lietuvos Respublikos rinkai tiekia transporto priemones, baterijas ar akumuliatorius (įskaitant į prietaisus ar transporto priemones įmontuotas baterijas ar akumuliatorius). Daugiau kaip 5 baterijų ar akumuliatorių, transporto priemonių vienetų skirtų sunaudojimui savoms reikmėms įvežimas į Lietuvos Respublikos teritoriją taip pat laikomas tiekimų Lietuvos Rinkai verslo tikslais.

Transporto priemonių gamintojai bei importuotojai turi tvarkyti transporto priemonių apskaitą ir teikti apskaitos ataskaitas, taip pat organizuoti eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimą, vežimą, paruošimą naudoti ir kt.

Šiuo atveju pareigūnai nustatė, kad UAB „Auto 911“ minėtų pareigų nevykdė, t. y. nedalyvavo eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo sistemoje. Kai prasidėjo aplinkosauginis aptikrinimas, įmonės vadovas L. K. domėjosi, kaip pažeidimus kuo greičiau ištaisyti, ir dar nesibaigus patikrinimo terminui, jau buvo sudaręs sutartis su asociacija, kuri padės jam kolektyviai vykdyti transporto priemonių gamintojams ir importuotojams kylančias pareigas. Nors už minėto pažeidimo padarymą Administracinių nusižengimų kodeksas numato baudą net iki 6000 Eur, teismas įvertino įmonės vadovo pastangas ir baudą sumažino iki 250 Eur. Šis sprendimas dar gali būti skundžiamas apeliacine tvarka.

Šaltinis: http://vrd.am.lt/VI/index.php#a/9670