Naujienos

Nemokamas seminarai ENTP, metalo ir kitų atliekų tvarkytojams

Gamintojų ir Importuotojų Asociacija kartu su Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojų asociacija siekdama užtikrinti transporto priemonių gamintojams ir importuotojams nustatytų pareigų vykdymą bei tinkamą eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (ENTP) tvarkymą Lietuvoje, organizuoja nemokamą seminarą, kurio metu bus aptariamos šios temos:

ENTP ir metalo atliekų  tvarkymo ypatumai:

  • 1000 EUR kompensacinių išmokų už mažataršį automobilį skyrimo tvarka. ENTP sunaikinimo pažymėjimų išdavimo ypatumai. ENTP kriterijai.
  • 2018 m. Transporto priemonių importuotojų ir tvarkytojų bendradarbiavimo apžvalga;
  • ENTP tvarkytojų finansavimas;
  • Metalo ir komunalinių atliekų tvarkytojų bendradarbiavimas su VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“, Elektros ir elektroninės įrangos atliekų priėmimo finansavimas;

      Aplinkosauginiai reikalavimai, nustatyti ENTP ir metalo atliekų  tvarkytojams:

  • Aplinkosauginės dokumentacijos ir jos rengimo eiga ENTP ir metalo atliekų tvarkymo veiklos vykdytojams;
  • TIPK ir Taršos leidimų išdavimo, koregavimo ypatumai;
  • GPAIS – Vieningos gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinės sistemos apžvalga, naujienos, problematika.

 

Daugiau apie seminarą:

2019-12-05 Seminaras Vilniuje