Naujienos

Pavėlintas atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ataskaitų teikimo terminas

         Informuojame, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. D1-578 pakeistos Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės. Pakeitimais pavėlintas atliekų susidarymo apskaitos ir atliekų tvarkymo apskaitos 2012 metų ataskaitų teikimo terminas:

          2012 m. Atliekų susidarymo metinių ataskaitų pateikimo terminas atidėtas iki 2013 m. rugsėjo mėn. 15 d., o tvarkymo apskaitos metinių ataskaitų pateikimo terminas atidėtas iki 2013 m. spalio mėn. 31 d.