Legalūs autoservisai

You are here:

Transporto priemonių techninę priežiūrą ir remontą vykdančios įmonės (autoservisai) privalo laikytis minimalių aplinkosauginių reikalavimų:

  • būti registravę savo veiklą GPAIS sistemoje (www.gpais.eu)
  • vykdyti atliekų susidarymo apskaitą
  • teikti atliekų susidarymo apskaitos ataskaitas
  • vykdyti kitas aplinosaugines prievoles