Naujienos

Informacija transporto priemonių importuotojams

PareigosInformuojame, kad įmonės, užsiimančios ne tik automobilių ardymu, bet ir jų importavimu* į Lietuvą, tampa transporto priemonių importuotojais, kuriems teisės aktai nustato tam tikrą pareigų vykdymą.

Siunčiame nuorodą, kurioje rasite visą išsamią informaciją apie transporto priemonių importuotojams nustatytas pareigas ir jų vykdymą http://www.gia.lt/wp-content/uploads/2013/01/tp-importuotojams1.pdf

*Transporto priemonių tiekimas Lietuvos Respublikos vidaus rinkai verslo tikslais – transporto priemonių perleidimas už atlygį ar nemokamai kitam asmeniui Lietuvos Respublikos teritorijoje arba sunaudojimui savoms reikmėms (pvz. ardymui) skirtų daugiau kaip 5 transporto priemonių vienetų įvežimas į Lietuvos Respublikos teritoriją, per kalendorinius metus.