Naujienos

Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos vedimas pereinamuoju laikotarpiu

mazas

Aplinkos ministro patvirtinta Tvarka, kai negalima naudotis vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema (GPAIS), sudaro galimybes visiems verslo subjektams – atliekų darytojams ir tvarkytojams, kurie pagal teisės aktų reikalavimus nuo š. m. sausio 1 d. privalo naudotis šia sistema, išmokti ja naudotis ir prie jos prisitaikyti.

Šiuo tikslu nustatytas pereinamasis laikotarpis iki š. m. birželio 30-osios. Iki tos datos privalu į GPAIS suvesti reikiamą informaciją ir duomenis, atlikti kitus reikiamus veiksmus, kad būtų galima tinkamai naudotis šia sistema ir vykdyti apskaitą, teikti ataskaitas ir duomenis, derinti dokumentus ir vykdyti kitas teisės aktų nustatytas pareigas.

Iki birželio 30 d. verslo subjektai atliekų apskaitą gali vykdyti pasirinkę vieną iš trijų galimybių – arba GPAIS, arba naudodamiesi savo įmonių verslo valdymo ar apskaitos sistemomis, arba kitu būdu (pvz., laisvos formos popierinis apskaitos žurnalas). Jeigu pasirenkamas vienas iš dviejų pastarųjų būdų, duomenys į GPAIS gali būti vedami juos susumuojant. Pvz., GPAIS atliekų tvarkytojo apskaitos žurnalo skiltyje „atliekos gautos netiesiogiai“ visus per mėnesį perdavusius atliekas asmenis galima nurodyti kaip vieną asmenį.

Pirmieji duomenys į GPAIS turi būti įvesti ne vėliau kaip iki š. m. vasario 28 d., o po to teikiami ne vėliau kaip iki kiekvieno kalendorinio mėnesio pabaigos. Metų pradžioje pasirinkusieji apskaitą vesti per GPAIS, šiuo būdu turi naudotis visą pereinamąjį laikotarpį – jo jau nebegalima pakeisti. Išsamesnės informacijos galima rasti čia.

Nuo š. m. liepos 1 d. verslo subjektai privalės atliekų apskaitą vykdyti tik naudodamiesi GPAIS. Konsultuotis GPAIS naudojimosi klausimais galima tel. +370 616 11104 arba el. paštu gpais@algoritmusistemos.lt.

Šaltinis: http://www.am.lt/VI/index.php#a/19178