Naujienos

ENTP taisyklės nuo 2018 m. sausio 1 d.

ENTP taisykles

Primename, kad 2017 m. gegužės 29 d. buvo priimtas LR aplinkos ministro įsakymas dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių taisyklių pakeitimų, kurie įsigaliojo nuo 2018-01-01.

Pagrindiniai pakeitimai yra tai, kad:

  • Apdorojimo įmonė arba jos įgaliota surinkimo įmonė nuo 2018-01-01 turės pildyti du Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių sunaikinimo pažymėjimo egzempliorius, iš kurių vienas bus atiduodamas eksploatuoti netinkamos transporto priemonės savininkui, kurį jis pateiks transporto priemones Lietuvos Respublikoje registruojančiai, registravimo dokumentus išduodančiai ir registravimo duomenis tvarkančiai valstybės įmonei „Regitra“, kitas bus laikomas pažymėjimą išdavusioje įmonėje. Naudojantis Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacine sistema, pildant atliekų tvarkymo apskaitos žurnalą, reiks pateikti pažymėjimo skenuotą kopiją;
  • Kartu su atliekų susidarymo ir/ar tvarkymo apskaitos ataskaitomis, papildomai nebereikės pateikti informacijos pagal taisyklių 4 priedą (informacija apie medžiagų (atliekų), gaunamų apdorojus eksploatuoti netinkamas transporto priemones, tvarkymą šalyje) ir 5 priedo (informacija apie eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (dalių), atsirandančių šalyje, eksportą tolesniam apdorojimui) formas. Šios formos nuo 2018-01-01 netenka galios.
  • Nuo 2018-01-01 įsigalios atnaujinta Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių sunaikinimo pažymėjimo forma, pateikta 1 priede.