Naujienos

Dėl įvykusio susitikimo su VĮ Regitra atstovais

regitraSiekiant išsaugoti viešąjį interesą ir kartu sumažinti administracinę naštą Lietuvos gyventojams bei ūkio subjektams VĮ „Regitra“ gruodžio 15 d. inicijavo diskusiją dėl transporto priemonių registravimo tvarkos, į kurią buvo pakviesta ir Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojų asociacija.

Analizuojant kitų ES šalių transporto priemonių registracijos tvarkas, galima rasti tam tikrų nesutapimų tarp reikalavimų Lietuvoje ir kitose ES šalyse narėse laikinai sustabdant transporto priemonių leidimus dalyvauti viešajame eisme („laikinai išregistruojant“) ar dėl kitų priežasčių išregistruojant transporto priemonę.

Atsižvelgiant į tai, kad kiekviename transporto priemonių gyvavimo ciklo etape iki transporto priemonei tampant atliekomis, būtų žinomas už transporto priemonę atsakingas asmuo, susitikimo metu buvo atkreiptas dėmesys į keletą probleminių aspektų, išklausyti susitikimo dalyvių pasiūlymai, kurie galėtų padėti surasti galimus sprendimo būdus, kurie leistų optimizuoti transporto priemonių registravimo tvarką ir inicijuoti transporto priemonių registravimo tvarkos pakeitimus.

Susitikimo metu buvo aptarta:

  1. Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės (toliau – ENTP) registracijos panaikinimas išduoto ENTP sunaikinimo pažymėjimo pagrindu. Elektroninis duomenų gavimas (aptartas ENTP sunaikinimo pažymėjimų pateikimo elektroniniu būdu įgyvendinimas). Kiti galimi registracijos panaikinimo atvejai: transporto priemonės vagystė, transporto priemonės valdytojo mirtis, eksportas.
  2. Už transporto priemonę atsakingo asmens nustatymas transporto priemonės leidimo dalyvauti viešajame eisme sustabdymo („laikino išregistravimo“) atvejais: neįvykdžius įstatymo nustatytų prievolių, perleidus nuosavybę, ir pan. atvejais.
  3. Transporto priemonių, įvežtų iš kitų šalių, ir įsigytų Lietuvoje ardymas, naudotų dalių realizavimas.
  4. Galimos procedūros nustačius, kad registravimui pateikta transporto priemonė priskirtina atliekoms.
  5. Transporto priemonių „automatinio išregistravimo“ panaikinimas.

 Asociacija džiaugiasi, kad VĮ „Regitra“ realiai atkreipė dėmesį į tokį svarbų ENTP tvarkytojams klausimą, kaip transporto priemonių „automatinis išregistravimas“ ir tikimės, kad pasitarimo metu aptarti pasiūlymai bus įgyvendinti kiek įmanoma skubiau.