Naujienos

Dėl asociacijos organizuotų seminarų visoje Lietuvoje

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojų asociacija atsižvelgdama į transporto priemonių ardytojų veikloje kylančius aktualius klausimus bei problemas bendradarbiaujant kartu su Gamintojų ir Importuotojų Asociacija, kaip ir 2012 m., šiais metais organizavo ir vedė seminarus visos Lietuvos mastu.

Transporto priemonių importas yra susijęs su eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymu dėl tolimesnio „gamintojo atsakomybės principo“ įgyvendinimo, šių minėtų veiklų subjektai tarpusavyje turėtų bendradarbiauti, siekiant įgyvendinti teisės aktų transporto priemonių importuotojams nustatytų pareigų bei užduočių reikalavimus, tokius kaip ENTP surinkimo ir tvarkymo sistemos organizavimas ir įgyvendinimas, visuomenės švietimas ir informavimas, ENTP pakartotinio panaudojimo ir perdirbimo užduočių įvykdymas, ENTP tvarkymo ir visuomenės švietimo išlaidų finansavimas ir kt. Atsižvelgiant į tai, šiais metais asociacija nusprendė kylančias problemas aptarti ir spręsti kartu su importuotojais, todėl į seminarus be automobilių ardymo veikla užsiimančių įmonių, buvo kviečiamos ir transporto priemones bei jų dalis (alyvas, padangas, akumuliatorius, baterijas, filtrus, amortizatorius) į Lietuvos vidaus rinką importuojančios įmonės.

Pirmoje seminaro dalyje dalyviams buvo dėstoma teorinė medžiaga apie jų veiklai nustatytus aplinkosauginius reikalavimus: importuotojų registravimas, apskaitų bei ataskaitų teikimas, visuomenės švietimas ir informavimas, atliekų tvarkymas bei finansavimas, mokestis už aplinkos teršimą.

Po pertraukėlės seminaro metu buvo pereita prie praktinės transporto priemonių importuotojų bei tvarkytojų veiklos, kur ypatingas dėmesys buvo sutelktas ties eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojų finansavimu. Šiuo klausimu buvo daugiausia susilaukta dėmesio ir diskusijų. Seminarų metu paaiškėjo, kad dauguma transporto priemonių importuotojų bei tvarkytojų net nebuvo girdėję apie finansavimo sistemą, kuri turi užtikrinti ENTP ardymo metu susidariusių neigiamą rinkos vertę turinčių atliekų subsidijavimą. Seminaro metu buvo minima, kad nustatytas pareigas transporto priemonių importuotojai gali vykdyti ne tik individualiai, tačiau ir kolektyviai – sutartiniais pagrindais pavesdami organizuoti ENTP tvarkymą licencijuotoms organizacijoms, kas leidžia tinkamai, nepatiriant didelių kaštų įgyvendinti teisės aktų keliamus reikalavimus importuotojams, sukurti efektyvią ENTP tvarkymo sistemą ir užkirsti kelią aplinkos teršimui transporto priemonių atliekomis. Seminaro dalyviams ir asociacijai iki šiol liko neaišku kaip praktiškai nuo 2006 metų tam tikra demontuotojų organizacija galėjo sudarinėti sutartis su transporto priemonių importuotojais dėl pareigų ir ENTP užduočių įgyvendinimo ir taip naudoti TP importuotojų skirtas lėšas ENTP tvarkymui, nes iki šiol ENTP tvarkytojai priversti mokėti už neigiamą rinkos vertę turinčių atliekų pridavimą arba jas šalinti kitokiais būdais.

Seminaro metu ENTP tvarkytojų asociacija pristatė savo nuveiktus darbus, pasiekimus, ateities planus apie kuriuos plačiau bus kalbama kitame asociacijos pranešime.

Džiaugiamės, kad kasmet tik didėja transporto priemonių tvarkytojų, kurie lieka neabejingi savo verslui, domisi teisės aktų pakeitimas, naujomis galimybėmis, stoja į asociaciją ir aktyviai reiškia savo nuomonę aktualiais klausimais.

Asociacija dėkoja visiems susirinkusiems į seminarus ir išsakiusiems savo nuomones, pateikusiems pasiūlymus bei pastebėjimus. Kaip ir buvo žadėta seminarų metu, savo internetiniame puslapyje patalpinome seminarų medžiagą, kurią galite parsisiųsti paspaudę čia.