Naujienos

Atliktas transporto priemonių rinkos ir jų atliekų tvarkymo sistemos tyrimas

Aplinkos apsaugos institutas atliko tyrimą, kuriuo parodė nelegalaus eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (ENTP) ardymo mastą. Kaip teigiama paskelbtoje ataskaitoje, didžioji dauguma Lietuvoje susidarančių ENTP išardoma neteisėtai. Anot ataskaitos rengėjų, 2017 metais Lietuvoje galėjo būti apdorota (išardyta) 129 tūkst. M1 ir N1 klasės netinkamų naudoti transporto priemonių, iš jų: teisėtai apdorotas (išardytas) ENTP  kiekis yra 24 tūkst. arba 18 %, o neteisėtai apdorotas (išardytas) ENTP  kiekis yra 105 tūkst. arba 82 %.

Taip pat ataskaitoje nagrinėjama ir tai, kad transporto priemonių gamintojai ir importuotojai nevykdo LR atliekų tvarkymo įstatyme nustatytų pareigų. Ataskaitoje teigiama, kad 2017 metais LR vidaus rinkai patiekta apie 160 tūkst. M1 ir N1 klasės transporto priemonių, iš jų: pareigas vykdantys transporto priemonių gamintojai ir importuotojai LR vidaus rinkai patiekė apie 69 tūkst. transporto priemonių arba 43%, o pareigų nevykdantys transporto priemonių gamintojai ir importuotojai LR vidaus rinkai patiekė apie 91 tūkst. transporto priemonių arba 57%. Šie faktai rodo, kad ENTP tvarkymo metu susidariusių vertės neturinčių atliekų finansavimas vykdomas tik dalinai.

Visa tyrimo medžiagą, išvadas ir problemų sprendimo pasiūlymus galite rasti  Aplinkos apsaugos instituto internetinėje svetainėje www.aai.lt/vertinimai.