Naujienos

Atliekų susidarymo ir tvarkymo metinės ataskaitos

Informuojame, kad vadovaujantis Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367, Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos metinės ataskaitos teikiamos tik elektroniniu būdu (ataskaitos pateikimo adresas – http://asta.aplinka.lt/asta-ext/).
2013 m. ir vėlesnių metų Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos metinės ataskaitos pateikiamos iki einamųjų kalendorinių metų vasario 10 d.