Naujienos

SPECIALISTŲ, DIRBANČIŲ SU PAVOJINGOMIS ATLIEKOMIS, MOKYMO KURSAI

3d blue button exclamation markSurinkti, vežti, apdoroti pavojingąsias atliekas gali tik atliekų tvarkymo įmonės, kuriose dirba asmenys, išklausę atliekų tvarkymo specialistų mokymo kursus pagal aplinkos ministro patvirtintas Atliekų tvarkymo specialistų mokymo programas ir gavę jų žinias patvirtinantį pažymėjimą, arba valstybės narės piliečiai, kiti fiziniai asmenys, kurie naudojasi Europos Sąjungos teisės aktų jiems suteiktomis judėjimo valstybėse narėse teisėmis, turėdami valstybės narės išduotą dokumentą, suteikiantį teisę vykdyti šioje dalyje nurodytą atliekų tvarkymo veiklą.

Pažymėjimą privalo turėti už pavojingųjų atliekų surinkimą, vežimą, laikymą ir apdorojimą atsakingi įmonių darbuotojai. Specialistai, turintys pažymėjimą, privalo ne rečiau kaip kas treji metai tobulinti kompetenciją specialistų mokymo kursuose aplinkos ministro nustatyta tvarka.

Pagal ministro patvirtintą tvarką specialistų, dirbančių su pavojingomis atliekomis, mokymus rengia VGTU Aplinkos apsaugos institutas ir Aplinkos vadybos ir audito institutas.

Artimiausi mokymai numatyti VGTU Aplinkos apsaugos instituterugsėjo 19-21 dienomis (būtina išankstinė registracija). Daugiau informacijos apie organizuojamus mokymus rasite čia.

Primename, kad Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojų asociacija (ENTPTA) dalyvauja Gamintojų ir Importuotojų Asociacijos (GIA) sukurtoje efektyvioje eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo sistemoje, kurioje užtikrina M1 ir N1 klasės ENTP ardymo metu susidarančių atliekų surinkimą ir perdirbimą.

Pageidaujantys gauti daugiau informacijos apie Gamintojų ir Importuotojų Asociaciją, jos vykdomą veiklą dėl transporto priemonių ar kitų gaminių tiekimą į Lietuvos Respublikos vidaus rinką, bendradarbiavimo galimybes, prašome kreiptis el. paštu info@gia.lt arba telefonu (8 5) 273 00 84, www.gia.lt