Naujienos

Pakeistas Tarpvalstybinių atliekų vežimo dokumentų pildymas

3d blue button exclamation markNuo š.m. rugpjūčio 1 d. tarpvalstybinių atliekų vežimų dokumentai vadovaujantis Reglamento Nr. 1013/2006 reikalavimais  pildomi per Vieningą gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinę sistemą (GPAIS) – tarpvalstybinių atliekų vežimų (toliau – TAV) modulį:

-IA priedo forma;

-IB priedo forma;

-VII priedo forma.

Informacija ir dokumentai  tarpvalstybinių atliekų vežimų leidimams gauti derinami, teikiami Aplinkos apsaugos agentūrai per GPAIS (jeigu teisės aktais nenustatyta kitaip). Atliekų išvežimo/eksporto atveju finansinės garantijos ar lygiaverčio draudimo duomenys garantijos ar draudimo sumai suderinti Aplinkos apsaugos agentūrai teikiami per GPAIS.

Daugiau informacijos: https://www.gpais.eu/gpais-naujienos

GPAIS vartotojo vadovas: Tarpvalstybiniai atliekų vežimai