Naujienos

Nemokamas seminaras ENTP, metalo ir komunalinių atliekų tvarkytojams

Seminaras skirtas: eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ir metalo atliekų tvarkymo veikla užsiimančioms įmonėms ir kitų atliekų tvarkytojams.

PROGRAMA:

     Nauji aplinkosauginiai reikalavimai, nustatyti ENTP ir kitų atliekų  tvarkytojams:

  • 2020 metų teisės aktų pakeitimai, susiję su ūkinės veiklos vykdymu ir plėtra.
  • Atnaujintos leidimų išdavimo, keitimo, naikinimo sąlygos.
  • Mokesčiai už aplinkos teršimą.
  • Privalomieji nurodymai.

       ENTP ir metalo atliekų  tvarkymo ypatumai:

  • 5 kartus sumažintas ENTP tvarkytojų finansavimas. Priežastys, pasekmės, priimti sprendimai.
  • 1000 EUR kompensacinių išmokų už mažataršį automobilį skyrimo tvarka. ENTP sunaikinimo pažymėjimų išdavimo ypatumai. ENTP kriterijai.
  • Transporto priemonių importuotojų ir tvarkytojų bendradarbiavimo apžvalga.
  • Metalo ir komunalinių atliekų tvarkytojų bendradarbiavimas su VšĮ „Elektronikos gamintojų ir importuotojų organizacija“, Elektros ir elektroninės įrangos atliekų priėmimo finansavimas.

Daugiau informacijos apie seminarą galite rasti čia:

Kvietimas į 2020-06-30 aplinkosauginį seminarą Kaune