Pranešimas dėl nelegalių transporto priemonių ardytojų

You are here:

Siūlome gyventojams nelikti abejingiems ir raginame pranešti apie nelegalius automobilių ardytojus bei apie paliktas be priežiūros eksploatuoti netinkamas transporto priemones telefonu: +370 663 66341, el.paštu: info@autotvarkymas.lt, arba užpildžius pateiktą formą. Jūsų suteikta informacija bus perduota aplinkos apsaugos departamentams bei policijai.

Anonimiškumas garantuojamas!  Vaizdo medžiaga ir kiti dokumentai

  Pridėkite vaizdo medžiagą, nuotraukas, kitą turimą informaciją. Maksimalus failų kiekis - 4. Maksimalus vieno failo dydis - 4MB. Galimi formatai: png, jpg, jpge, heic, bmp, mp4, mov, mkv, avi, heif, tiff.

  Kontaktiniai duomenys  Kontaktiniai duomenys


  Labai svarbu, kad nebetinkamos naudoti transporto priemonės būtų sutvarkytos laikantis teisės aktų nustatytų reikalavimų, nes jas netinkamai tvarkant kyla pavojus, t. y. patekusios į aplinką kenksmingos medžiagos gali prasiskverbti į dirvožemį, užteršti gruntinius vandenis ir tokiu būdu pakenkti aplinkai ir žmonių sveikatai.

  Eksploatuoti nebetinkamose transporto priemonėse yra pavojingų medžiagų, kurios kelia pavojų aplinkai bei žmonių sveikatai, todėl nebetinkami naudoti automobiliai negali būti ardomi asmenų, neturinčių tam leidimų bei licencijų, neeksploatuojami automobiliai negali būti paliekami be priežiūros kiemuose bei gatvėse.

  Eksploatuoti netinkamas transporto priemones gali surinkti ir apdoroti tik apdorojimo įmonės, turinčios leidimą, kuriame apibrėžtos eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimo ir apdorojimo sąlygos. Visos eksploatuoti netinkamos transporto priemonės turi būti nugabentos tik į apdorojimo įmonę, atitinkančią Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklėse nustatytus reikalavimus.