Naujienos

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių atliekų finansavimas

auto atliekosGyventojai gali išvengti mokesčių už pakelėse ar pamiškėse besivoliojančių išardytų automobilių atliekų tvarkymą, jei savivaldybės teritorijoje veikiantys senų automobilių ardytojai prisijungs prie efektyvios senų automobilių tvarkymo sistemos, kuri finansuoja nevertingų atliekų sutvarkymą.


Tokia informacija perduota visoms Lietuvos savivaldybėms. Jos raginamos informuoti savivaldybės teritorijoje esančius automobilių ardytojus apie tai, kad neigiamą rinkos vertę turinčių atliekų perdirbimą finansuoja Gamintojų ir Importuotojų Asociacija (GIA). Apie tai savivaldybes informavo GIA ir Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojų asociacija (ENTPT Asociacija).

Kaip žinia, Lietuvoje kasmet išardoma 50-60 tūkst. tonų senų automobilių, iš kurių apie 30 proc. (t.y. 15-20 tūkst. tonų) susidaro nevertingos plastiko, gumos, stiklo, salono apdailos ir kitokių automobilinių dalių atliekos. Senus automobilius supirkinėja ne tik legalūs, bet ir nelegalūs ardytojai., kurie vertingas dalis priduoda į antrinę rinką, metalą parduoda, o gumos, stiklo, plastiko atliekas šalina į pamiškes, buitinių atliekų konteinerius ir pan.. Pagal įstatymus, pamiškėse, palaukėse, prie kelių išmestų (bešeimininkių) atliekų tvarkymą organizuoja savivaldybės, kurios privalo finansuoti tokių atliekų surinkimą, išvežimą ir sutvarkymą. Tie mokesčiai galų gale gula ant gyventojų pečių. Jie, mokėdami šiukšlių išvežimo mokesčius, sumoka ir už buitinių atliekų tvarkymą.
„Siūlome savivaldybėms taupyti lėšas ir vietoje lėšų skyrimo pakelėse randamų padangų ar automobilio plastikų tvarkymui, siūlome juos išleisti kitiems svarbiems klausimams. Savivaldybės nėra tokios turtingos, kad galėtų mokėti už tai, ką pakelėse palieka neatsakingi žmonės“, – sako GIA vadovas Alfredas Skinulis.

Skirtingais atvejais per metus savivaldybės už tokių atliekų tvarkymą mokėdavo po kelis šimtus tūkstančių litų. Per visą Lietuvą už bešeimininkių atliekų tvarkymą susidarydavo nuo kelių iki keliolikos milijonų litų.
GIA ir partneriai jau kurį laiką kuria efektyvią senų automobilių tvarkymo sistemą, kuri sudaro galimybę pasinaudoti neigiamą rinkos vertę turinčių automobilių atliekų sutvarkymo finansavimu. Dėl galimybės dalyvauti minėtoje sistemoje galima kreiptis į Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojų asociaciją tel. 8 663 663 41 arba el. paštu info@autotvarkymas.lt, daugiau informacijos rasite internetinėje svetainėje www.autotvarkymas.lt. Savivaldybės darbuotojai, prižiūrintys viešąją tvarką ar atliekantys kitas funkcijas, raginami pastebėjus ar gavus duomenų apie nelegalius senų automobilių ardytojus pranešti kompetentingoms institucijoms arba internete http://autotvarkymas.lt/pranesimas-del-nelegaliu-transporto-priemoniu-ardytoju/.

Lietuvoje pernai buvo registruotos 338 įmonės, galinčios tvarkyti senus automobilius (Alytaus apskrityje – 4, Telšių apskrityje – 10, Marijampolės apskrityje – 23, Utenos apskrityje – 24, Tauragės apskrityje – 27, Panevėžio apskrityje – 36, Šiaulių apskrityje – 38, Klaipėdos apskrityje – 43, Kauno apskrityje – 58, Vilniaus apskrityje – 75).

GIA yra pelno nesiekianti licencijuota organizacija, organizuoja eksploatuoti netinkamų transporto priemonių atliekų tvarkymą ir finansuoja transporto priemonių ardymo metu susidarančių neigiamą rinkos vertę turinčių atliekų (bamperių, automobilių salono apdailų, plastikų, gumų, stiklų ir kt.) tinkamą sutvarkymą. ENTPT Asociacija vienija įmones vykdančias eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymą.

Kaip žinoma, naudojimui netinkamas, nevažiuojantis automobilis yra laikomas atlieka. Iš jo į dirvožemį gali ištekėti aplinkai žalą darantys skysčiai (kuro, alyvos likučiai, įvairios rūgštys), išdaužyti automobilio stiklai ne tik teršia aplinką, bet ir gali sužeisti greta žaidžiančius vaikus. Plastikas, guma ar kitos automobilyje esančios medžiagos, pakliuvusios į aplinką, ilgai nesuyra, o netinkamai deginamos dar ir užteršia orą. Gyventojai ir įmonės, dėl įvairių priežasčių kiemuose laikantys nebenaudojamus, nebevažiuojančius automobilius, nusižengia teisės aktų reikalavimams ir gali būti baudžiami už aplinkos taršą, todėl rekomenduojame visiems pasinaudoti galimybe ir atsikratyti nebevažiuojančio automobilio, taip prisidedant prie švarios aplinkos kūrimo.