Naujienos

ENTP tvarkytojų asociacijos organizuojamuose seminaruose susirinko beveik 200 dalyvių

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojų asociacija matydama esamas ir kylančias problemas neeksploatuojamų transporto priemonių tvarkymo srityje, ėmėsi veiksmų ir organizavo bei vedė seminarus visuose Lietuvos didžiuosiuose miestuose. Susitikimo metu buvo aptarti nauji aplinkosauginiai reikalavimai, apžvelgiama ENTP tvarkymo situacija Lietuvoje: kokios kyla problemos, jų priežastys bei siūlomi sprendimo būdai, taip pat buvo pristatyta Asociacijos veikla bei jos nauda ENTP tvarkytojams. Buvo aptarti Asociacijos per du mėnesius nuveikti darbai, bei pristatyti planuojami tolimesni veiksmai. Į seminarus buvo kviečiamos transporto priemonių tvarkymu (surinkimu, ardymu ar kitokiu tvarkymu) užsiimančios įmonės. Siekiant, kad seminarų metu būtų kuo išsamiau išanalizuotos ENTP tvarkyme kylančios problemos, į seminarus taip pat buvo pakviesti ir regionų aplinkos apsaugos departamentų darbuotojai. Asociacija į pagalbą vesti seminarus pakvietė partnerį, aplinkos apsaugos klausimais konsultuojančią įmonę UAB „Biosistema“, kurios atstovas pravedė seminarą „Nauji aplinkosauginiai reikalavimai nustatyti eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojams“.

Iš viso buvo suorganizuoti ir surengti 8 seminarai Lietuvos miestuose, kuriuose daugiausia yra susitelkusių ENTP tvarkytojų (Vilniuje, Utenoje, Kaune, Šiauliuose, Klaipėdoje, Tauragėje, Marijampolėje bei Panevėžyje). Per visus seminarus susirinko 190 dalyvių, kas įrodo, kad ENTP tvarkymo sritis yra visuomenei aktuali ir joje kyla ne viena problema. Džiaugiamės, kad tiek daug ENTP tvarkytojų nepraleidžia pro akis ENTP srityje esančių problemų ir atsakingai žiūri į savo verslą bei siekia jį apsaugoti. Praktiškai visuose regionuose buvo pritarta Asociacijos iškeltoms problemoms, kad didžioji dalis transporto priemonių gamintojų ir importuotojų nevykdo jiems LR atliekų tvarkymo įstatyme nustatytų pareigų arba jas vykdo netinkamai, dėl ko jaučiamos pasekmės ENTP tvarkytojams; nevykdomos LR Vyriausybės nustatytos surinktų ENTP ir jų dalių perdirbimo ar kitokio naudojimo užduotys; nėra užkirstas kelias neteisėtam (neturint leidimų ir licencijų) eksploatuoti netinkamų transporto priemonių ardymui bei kitoms aktualioms problemoms.

Asociacija dėkoja seminarų dalyviams už išsakytas nuomones, pateiktus pasiūlymus bei pastebėjimus. Asociacija toliau vykdydama savo veiklą būtinai atsižvelgs ir vadovausis išreikštais pasiūlymais bei pastebėjimais. Manome, kad kartu susijungus ENTP tvarkytojams tapsime stipri jėga, kuri bus pajėgi apginti savo interesus bei realiai įgyvendinti užsibrėžtus tikslus. Todėl siūlome nelikti abejingiems savo verslui ir jungtis prie Asociacijos vykdomos veiklos.

Kaip ir buvo žadėta seminarų metu savo internetiniame puslapyje patalpinome seminarų medžiagą, kurią galite rasti skyrelyje „ENTP tvarkytojams“. Taip pat skyrelyje „Galerija“, galite peržiūrėti seminarų metu užfiksuotas akimirkas.