Naujienos

Dėl VĮ Regitra duomenų teikimo

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojų asociacija gavo nusiskundimų iš savo narių, bei kitų ENTP tvarkančių įmonių, kad VĮ Regitra nebeteikia paslaugų dėl transporto priemonių suvaržymo turtinių teisių apribojimo. Pagal LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintų Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių 12 punktą „Apdorojimo įmonė arba jos pagal šių Taisyklių 10 punktą įgaliota surinkimo įmonė, priėmusi eksploatuoti netinkamą transporto priemonę, valstybės įmonės „Regitra“ interneto tinklalapyje http://www.regitra.lt patikrinusi, ar ši transporto priemonė nėra suvaržyta turtinių teisių apribojimų (arešto, įkeitimo ar kt.), ir, jei šių apribojimų nėra, turi išduoti jos savininkui Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimą, kurio forma pateikta šių Taisyklių 1 priede.”

Dėl tokių pasikeitimų ENTP tvarkančios įmonės nebegali tinkamai atlikti savo pareigų.
Asociacijai susisiekus su VĮ Regitra darbuotojais, buvo paaiškinta, kad VĮ Regitra tokių duomenų nebegali teikti, nes tokias paslaugas gali teikti tik Centrinė Hipotekos įstaiga.
Asociacija kreipėsi į Aplinkos apsaugos agentūrą, kuri savo ruožtu šį užklausimą pateiks LR Aplinkos ministerijai.
Apie tolimesnius šios situacijos sprendimus, informuosime svetainėje www.autotvarkymas.lt