Naujienos

Dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių 9 punkto nuostatų

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojų asociacija atstovaudama ENTP ardytojų interesus 2013 m. vasario 8 d. kreipėsi raštu į LR Aplinkos ministeriją dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. D1-919 pakeistų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d.  įsakymu Nr. 710 patvirtintų  Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių (toliau – Taisyklės) 9 p. nuostatų (Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimas ir apdorojimas turi būti vykdomas negyvenamosios paskirties pastatuose: paslaugų paskirties (tik autoservisuose), garažų paskirties, gamybos ir pramonės paskirties pastatuose (tik gamyklose, dirbtuvėse, produkcijos pramonės perdirbimo įmonėse), kurios įsigaliojo 2013 metų sausio 1 d.

Po šių pakeitimų nemaža dalis ENTP ardytojų priversti stabdyti savo veiklą arba skubos tvarka keisti patalpų paskirtį, arba perkelti ENTP apdorojimą į kitas patalpas, kas sudaro didžiulius nuostolius ir taip vos gyvuojančiai veiklai.  Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojų asociacija atstovaudama ENTP ardytojų interesus kreipėsi į LR Aplinkos ministeriją prašydama panaikinti Taisyklių 9 p. pakeitimus, paliekant galioti ankstesnę punkto redakciją, arba pakeisti minėtą punktą ir ENTP apdorojimo veiklą susieti ne su pastatų paskirtimi, o su vykdomos veiklos teritorija atsižvelgiant į teritorijų planavimo dokumentus.

2013 m. kovo 14 d. iš LR Aplinkos ministerijos Asociacija gavo raštą, kuriame buvo pranešta, kad Aplinkos ministerija atsižvelgdama į pasiūlymus dėl teritorijų ar pastatų, kuriuose galėtų būti vykdoma ENTP surinkimo ir apdorojimo veikla, paskirties, svarsto galimybę artimiausiu metu keisti Taisykles, išplėčiant pastatų ir (ar) teritorijų paskirčių sąrašą.