Norintys priduoti savo neeksploatuojamas transporto priemones, prašome užpildyti formą.

Arba dėl turimos eksploatuoti netinkamos transporto priemonės kreiptis telefonu +370 663 66341 arba el. paštu info@autotvarkymas.lt arba tiesiogiai į supirkimo įmonę (Spausti čia).

Transporto priemonių savininkai kiemuose, savo teritorijose laikantys nebenaudojamus, nebevažiuojančius automobilius, nusižengia teisės aktų reikalavimams ir gali būti baudžiami už aplinkos taršą. LR Administracinių nusižengimų kodekso 417 straipsnyje numatyta, kad neeksploatuojamos, paliktos be priežiūros transporto priemonės laikymas bendro naudojimo vietose ir po savivaldybės, policijos ar kitos suinteresuotos institucijos pareigūno raštiško perspėjimo nesiėmimas priemonių ja pasirūpinti yra baudžiamas 70-300 Eur bauda su transporto priemonės konfiskavimu ar be konfiskavimo.

LR Atliekų tvarkymo įstatyme teigiama, jog atliekų turėtojas privalo eksploatuoti netinkamas transporto priemones (toliau – ENTP) perduoti tvarkyti vienu iš pasirinktų būdų:

  • pristatyti į eksploatuoti netinkamų transporto priemonių priėmimo vietas;
  • atiduoti jas transporto priemonių gamintojui ir (ar) importuotojui;
  • perduoti tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui.

Eksploatuoti netinkamas transporto priemones gali surinkti ir apdoroti tik apdorojimo įmonės, turinčios leidimą, kuriame apibrėžtos eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimo ir apdorojimo sąlygos. Visos eksploatuoti netinkamos transporto priemonės turi būti nugabentos tik į apdorojimo įmonę, atitinkančią nustatytus reikalavimus.

ENTP apdorojimo ar surinkimo įmonė, priimdama ENTP, neturi teisės reikalauti užmokesčio už priėmimą, išskyrus šiuos atvejus kai:

  • ENTP neturi veikimui būtinų pagrindinių dalių ir agregatų, visų pirma variklio, kėbulo ir pan.;
  • ENTP yra pašalinių atliekų.

Už nebetinkamą eksploatuoti automobilį jų savininkams gali būti sumokama. Ši kaina priklauso nuo abipusio, savininko bei ENTP tvarkančios įmonės susitarimo, ją lemia transporto priemonės būklė, galimos atvežimo išlaidos ir pan.

Svarbu! Po neeksploatuojamos transporto priemonės pridavimo, jos savininkui, ENTP tvarkytojas privalo išduoti Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių  sunaikinimo pažymėjimą, be kurio savininkas negalėtų tęsti transporto priemonės išregistravimo. Gavus ENTP sunaikinimo pažymėjimą, savininkui per 30 dienų privalu kreiptis į VĮ „Regitra“ dėl transporto priemonės išregistravimo.
Daugiau informacijos http://www.regitra.lt/


Pildo transporto priemonių savininkai

 

Spam apsauga