ENTP Tvarkytojams

2014 metų metodinė (seminarų) medžiaga

metod

Čia galite parsisiųsti seminarų metu dėstytą medžiagą:

Transporto priemonių, apmokestinamųjų gaminių ir alyvų gamintojams ir importuotojams

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojams

Data: 2014/11/27 13:48

Seminarai transporto priemonių ardytojams ir importuotojams

mazasEksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojų asociacija kartu su Gamintojų ir Importuotojų Asociacija siekdama užtikrinti transporto priemonių ir kitų gaminių (alyvų bei apmokestinamųjų gaminių) gamintojams ir importuotojams nustatytų pareigų vykdymą bei tinkamą eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (ENTP) tvarkymą Lietuvoje, organizuoja nemokamą seminarą „Aplinkosauginiai reikalavimai nustatyti transporto priemonių, jų dalių importuotojams bei eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojams“. Įgyvendinant gamintojo atsakomybės principą, seminaro metu bus aptariama ENTP tvarkytojų finansavimo galimybė.

Data: 2014/11/03 13:12

Nuo š.m. liepos 1 d. keičiasi aplinkosauginius leidimus išduodanti institucija

Siekiant optimizuoti valstybės institucijų funkcijas ir atskirti aplinkosauginių leidimų išdavimą nuo aplinkos apsaugos valstybinės kontrolės nuo š. m. liepos 1 d. Aplinkos ministerijos regionų aplinkos apsaugos departamentų (toliau – RAAD) vykdytos leidimų išdavimo ir kitos aplinkosauginio reguliavimo funkcijos perduodamos Aplinkos apsaugos agentūrai (toliau – AAA).

Data: 2014/07/11 08:38

Aplinkosauginiai reikalavimai

Aplinkosauginiai reikalavimai nustatyti eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojams

Data: 2014/06/30 10:26

Teisės aktai

Pagrindiniai teisės aktai reglamentuojantys eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymą.

Data: 2014/06/30 10:07

Metalo laužą superkantiems

metalo lauzasMetalo laužo supirkimo ir perdirbimo įmonės yra viena tų vietų, kuriose gali būti aptinkamas radioaktyviosiomis medžiagomis užterštas metalo laužas ir paliktieji jonizuojančiosios spinduliuotės šaltiniai.

Data: 2014/06/27 10:31

Atliekų susidarymo ir tvarkymo metinės ataskaitos

Informuojame, kad vadovaujantis Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklėmis, patvirtintomis Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. gegužės 3 d. įsakymu Nr. D1-367, Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos metinės ataskaitos teikiamos tik elektroniniu būdu (ataskaitos pateikimo adresas – http://asta.aplinka.lt/asta-ext/).
2013 m. ir vėlesnių metų Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos metinės ataskaitos pateikiamos iki einamųjų kalendorinių metų vasario 10 d.

Data: 2014/01/21 11:23

2013 metų metodinė (seminarų) medžiaga

Čia galite parsisiųsti seminarų metu dėstytą medžiagą:

Nauji aplinkosauginiai reikalavimai nustatyti transporto priemonių, apmokestinamųjų gaminių ir alyvų gamintojams ir importuotojams

Nauji aplinkosauginiai reikalavimai nustatyti eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojams

Data: 2013/11/29 11:10

Pavėlintas atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ataskaitų teikimo terminas

         Informuojame, kad Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2013 m. liepos 25 d. įsakymu Nr. D1-578 pakeistos Atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklės. Pakeitimais pavėlintas atliekų susidarymo apskaitos ir atliekų tvarkymo apskaitos 2012 metų ataskaitų teikimo terminas:

          2012 m. Atliekų susidarymo metinių ataskaitų pateikimo terminas atidėtas iki 2013 m. rugsėjo mėn. 15 d., o tvarkymo apskaitos metinių ataskaitų pateikimo terminas atidėtas iki 2013 m. spalio mėn. 31 d.

Data: 2013/08/01 06:12

Dėl atliekų tvarkytojų sąrašo ir atliekų sutvarkymą įrodančių dokumentų išrašymo

Primename, kad eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojai, norintys būti įrašyti į Turinčių teisę išrašyti gaminių ir (ar) pakuočių atliekų sutvarkymą įrodančius dokumentus atliekų tvarkytojų sąrašą, ir turėti galimybę išrašinėti dokumentus, patvirtinančius eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinktą, perdirbtą ir (ar) kitaip panaudotą kiekį gamintojams ir (ar) importuotojams arba gamintojų ir (ar) importuotojų licencijuotoms organizacijoms, turi vadovautis šiais teisės aktais:

Data: 2013/05/31 06:36