ENTP Tvarkytojams

Pakeitimai eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklėse

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojų asociacija atstovaudama ENTP ardytojų interesus 2013 m. vasario 8 d. kreipėsi raštu į LR Aplinkos ministeriją dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. D1-919 pakeistų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d.  įsakymu Nr. 710 patvirtintų  Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių (toliau – Taisyklės) 9 p. nuostatų prašydama panaikinti Taisyklių 9 p. pakeitimus, paliekant galioti ankstesnę punkto redakciją, arba pakeisti minėtą punktą ir ENTP apdorojimo veiklą susieti ne su pastatų paskirtimi, o su vykdomos veiklos teritorija atsižvelgiant į teritorijų planavimo dokumentus.

Data: 2013/04/02 07:39

Dėl eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių 9 punkto nuostatų

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojų asociacija atstovaudama ENTP ardytojų interesus 2013 m. vasario 8 d. kreipėsi raštu į LR Aplinkos ministeriją dėl Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2011 m. lapkričio 29 d. įsakymu Nr. D1-919 pakeistų Lietuvos Respublikos aplinkos ministro 2003 m. gruodžio 24 d.  įsakymu Nr. 710 patvirtintų  Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių (toliau – Taisyklės) 9 p. nuostatų (Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimas ir apdorojimas turi būti vykdomas negyvenamosios paskirties pastatuose: paslaugų paskirties (tik autoservisuose), garažų paskirties, gamybos ir pramonės paskirties pastatuose (tik gamyklose, dirbtuvėse, produkcijos pramonės perdirbimo įmonėse), kurios įsigaliojo 2013 metų sausio 1 d.

Data: 2013/03/21 08:17

Dėl VĮ Regitra duomenų teikimo

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojų asociacija gavo nusiskundimų iš savo narių, bei kitų ENTP tvarkančių įmonių, kad VĮ Regitra nebeteikia paslaugų dėl transporto priemonių suvaržymo turtinių teisių apribojimo. Pagal LR aplinkos ministro įsakymu patvirtintų Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių 12 punktą “Apdorojimo įmonė arba jos pagal šių Taisyklių 10 punktą įgaliota surinkimo įmonė, priėmusi eksploatuoti netinkamą transporto priemonę, valstybės įmonės „Regitra“ interneto tinklalapyje http://www.regitra.lt patikrinusi, ar ši transporto priemonė nėra suvaržyta turtinių teisių apribojimų (arešto, įkeitimo ar kt.), ir, jei šių apribojimų nėra, turi išduoti jos savininkui Eksploatuoti netinkamos transporto priemonės sunaikinimo pažymėjimą, kurio forma pateikta šių Taisyklių 1 priede.”

Data: 2013/02/07 09:50

Pasikeitimai eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklėse

2013 m. sausio 1 d. įsigaliojo patikslintos Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių nuostatos. Pirmiausia teisės aktas papildytas nuostata, kad eksploatuoti netinkamų transporto priemonių surinkimu ir apdorojimu leidžiama užsiimti tik negyvenamosios paskirties pastatuose: paslaugų paskirties (tik autoservisuose), garažų paskirties, gamybos ir pramonės paskirties pastatuose (tik gamyklose, dirbtuvėse, produkcijos pramonės perdirbimo įmonėse).

Data: 2013/01/11 14:42

2012 metų metodinė (seminarų) medžiaga

Čia galite parsisiųsti seminarų metu dėstytą medžiagą. Siųsti

Taip pat galite parsisiųsti metodinę medžiagą transporto priemonių gamintojams ir importuotojams. Siųsti

Data: 2012/11/19 08:27