ENTP Tvarkytojams

Seminaras ENTP tvarkytojams (Šiauliuose)

Kvietimas i seminara

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojų asociacija kartu su Gamintojų ir Importuotojų Asociacija siekdama užtikrinti transporto priemonių gamintojams ir importuotojams nustatytų pareigų vykdymą bei tinkamą eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (ENTP) tvarkymą Lietuvoje, organizuoja nemokamą seminarą, kurio metu bus aptariamos šios temos:

 • Transporto priemonių vežimas iš JAV, JK ir kitų šalių;
 • ENTP tvarkytojų finansavimas, galimybės, perspektyvos, bendradarbiavimas;
 • Projekto www.atliekos.lt pristatymas;
 • Naujausi (2017 m.) aplinkosauginiai reikalavimai;
 • GPAIS (Vieninga gaminių, pakuočių ir atliekų apskaitos informacinė sistema).
Data: 2017/11/22 12:29

Seminaras ENTP tvarkytojams (Klaipėdoje)

Kvietimas ENTP tvarkytojams-1

 Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojų asociacija kartu su Gamintojų ir Importuotojų Asociacija siekdama užtikrinti transporto priemonių gamintojams ir importuotojams nustatytų pareigų vykdymą bei tinkamą eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (ENTP) tvarkymą Lietuvoje, organizuoja nemokamą seminarą, kurio metu bus aptariamos šios temos:

 • Transporto priemonių vežimas iš JAV, JK ir kitų šalių;
 • ENTP tvarkytojų finansavimas, galimybės, perspektyvos, bendradarbiavimas;
 • Projekto www.atliekos.lt pristatymas;
 • Naujausi (2017 m.) aplinkosauginiai reikalavimai.
Data: 2017/08/30 07:13

Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių pakeitimų nuo 2018-01-01

3d blue button exclamation markInformuojame, kad 2017 m. gegužės 29 d. buvo priimtas LR aplinkos ministro įsakymas dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių pakeitimų, kurie įsigalios nuo 2018-01-01.

Data: 2017/06/13 07:20

Dėl pavojingų atliekų tvarkymo mokymo kursų

Lietuvos Re3d blue button exclamation markspublikos atliekų tvarkymo įstatymo 112 str. nustatyta, kad surinkti, vežti, apdoroti pavojingąsias atliekas, gali tik atliekų tvarkymo įmonės, kuriose dirba už pavojingųjų atliekų surinkimą, vežimą, laikymą ir apdorojimą atsakingi įmonių darbuotojai, išklausę atliekų tvarkymo specialistų mokymo kursus pagal aplinkos ministro patvirtintas Atliekų tvarkymo specialistų mokymo programas ir gavę jų žinias atitinkamoje atliekų tvarkymo srityje patvirtinantį pažymėjimą. Specialistai, turintys pažymėjimą, privalo ne rečiau kaip kas treji metai tobulinti kompetenciją specialistų mokymo kursuose aplinkos ministro nustatyta tvarka.

Data: 2017/05/12 06:43

Seminaras ENTP tvarkytojams (Kaune)

Kvietimas ENTP tvarkytojams KAUNAS

 

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojų asociacija kartu su Gamintojų ir Importuotojų Asociacija siekdama užtikrinti transporto priemonių gamintojams ir importuotojams nustatytų pareigų vykdymą bei tinkamą eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (ENTP) tvarkymą Lietuvoje, organizuoja nemokamą seminarą, kurio metu bus aptariamos šios temos:

 • ENTP tvarkytojų finansavimas, galimybės, perspektyvos, bendradarbiavimas;
 • Projekto www.atliekos.lt pristatymas;
 • Naujausi (2017 m.) aplinkosauginiai reikalavimai.
Data: 2017/05/02 10:44

Įsigaliojo nauji reikalavimai atliekų tvarkytojams

auto dalysNuo š. m. balandžio 1 d. įsigaliojo Atliekų tvarkymo taisyklių pakeitimai.

Data: 2017/04/07 08:03

Dėl ENTP sudėtinių dalių pateikimo rinkai ir tiekimo rinkai tvarkos aprašo

3d blue button exclamation markInformuojame, kad atsižvelgiant į ENTP tvarkytojų ir Asociacijos pastabas, buvo patvirtintas Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių sudėtinių dalių pateikimo rinkai ir tiekimo rinkai tvarkos aprašas, įsigaliojęs 2016 m. gruodžio 1d.

Data: 2017/03/13 08:08

Seminaras ENTP tvarkytojams (Vilniuje)

Kvietimas i seminara

 

 

 

 

 

 

 

Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkytojų asociacija kartu su Gamintojų ir Importuotojų Asociacija siekdama užtikrinti transporto priemonių gamintojams ir importuotojams nustatytų pareigų vykdymą bei tinkamą eksploatuoti netinkamų transporto priemonių (ENTP) tvarkymą Lietuvoje, organizuoja nemokamą seminarą, kurio metu bus aptariamos šios temos:

 • ENTP tvarkytojų finansavimas, galimybės, perspektyvos, bendradarbiavimas;
 • Projekto www.atliekos.lt pristatymas;
 • Naujausi (2017 m.) aplinkosauginiai reikalavimai.
Data: 2017/02/21 09:09

Darbo grupės ataskaita

oie_transparentDarbo grupės dėl teisės aktų tobulinimo, siekiant užtikrinti naudotų transporto priemonių ir jų dalių bei eksploatuoti netinkamų transporto priemonių įvežimo ir tvarkymo kontrolę ataskaita

Data: 2017/02/21 09:00

Dėl Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių taisyklių pakeitimo

oie_transparentInformuojame apie Eksploatuoti netinkamų transporto priemonių tvarkymo taisyklių pakeitimus. Nuoroda į pakeitimus https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.2A6571CD23AB/JcuNdXsfoj

Šie pakeitimai įsigalios nuo 2017 m. sausio 1 d.

Data: 2016/12/01 08:51